Звања

Posted on Categories Тренинг
Звања / Шого /称号

Секое доџо односно секоја организација има воспоставено свој систем на степенување односно звања (титули).

Буџинкан Македонија Доџо

-шошинша (почетник, 10-8 кју)
-кохаи (помлад ученик, штитеник 7-3 кју)
-семпаи (постар ученик, ментор 2-1 кју)
-шидоши хо (помлад учител, над шодан)
-шидоши (учител, над годан)
-шихан (мајстор учител, џудан)

Даито рју Македонија Доџо

-деши (ученик, 6-3 кју)
-учи деши (личен ученик, 2-1 кју)
-фукушидоин (помошник на учителот, над шодан)
-шидоин (учител, над шодан)
-шихан (мајстор учител, годан)

Катори Шинто рју Македонија Доџо

-деши (ученик, кеппан)
-шидоша (учител, менкјо)
-шихан (мајстор учител, менкјо каиден)

Должни сме да Ви напоменеме, дека во сите наши доџо-а, се одржува високо поставен стандард при оценувањето на Вашето знаење односно доделувањето на титулите. За разлика од многубројните третокласни организации и клубови, кои (за жал) во последно време боречките вештини ги претворија во бизнис, па во трка за нови ученици, буквално ги продаваат дипломите и звањата, во нашата Организација постои строг критериум кој доследно се почитува.

Поради строгите правила и прописи, нашите членови се стекнуваат со квалитетно знаење кое одговара на нивното звање, а тоа пак допринесува за огромната почит која најдобрите светски организации и учители ја негуваат кон нашата Организација.

Инструкторот Довезенски за ова вели:
– „За да стигнете до мајсторско звање во нашата Организација, потребни се години тешка и напорна работа. Јас не подарувам сертификати и дипломи поради другарство, насмевки или материјална корист. Мене единствено ми е важна вештината со која што моите ученици ќе се стекнат. Јас ги донесов традиционалните боречки вештини во Македонија и должен сум да се грижам за нивниот углед. Доколку навистина сакате да научите корју, добредојдени сте во моето доџо. Ако сакате да си купите диплома, звање или брзо да напредувате, најдете си некој друг клуб. Со задоволство ќе Ви дадам адреси каде да се обратите. Во последно време се намножија многу такви“.

Уписи

Posted on Categories Тренинг

Според динамиката на тренинзите, годината ја делиме на две полугодија. Првото почнува во јануари, а второто во септември.

Како и да е, уписите во сите доџо-а или секции на организацијата Пат кон Сонцето траат во текот на целата година.

Првиот тренинг е бесплатен и служи за запознавање со луѓето и со вештината која сте ја одбрале да ја вежбате, но преку него можете да ја почуствувате и атмосферата во доџо-то која што е многу важна.

Пријавување за бесплатен тренинг или упис:

Буџинкан Македонија (нинџутсу) – 072 307 442

Даито рју Македонија (даито рју аикибудо) – 075 564 011

Катори Шинто рју Македонија (јапонско мечување и класични оружја) – 075 564 011

За вежбање на борбените системи во секциите – 075 564 011

Пријавувањето може да го направите и преку нашата електронска адреса:   daito_macedonia@yahoo.com

 

Доџо-а

Posted on Categories Тренинг

Организацијата за изучување на јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“ ја сочинуваат три доџо-а во кои што можат да се вежбаат неколку рју-ха (борбени традиции, школи, стилови).

 Доџо Буџинкан Македонија / девет борбени традиции:

– Тогакуре рју Нинџутсу

– Гјокко рју Кошиџутсу

– Кото рју Копоџутсу

– Кукишинден рју Хаппо Бикенџутсу

– Шинденфудо рју Дакентаиџутсу

– Такагијошин рју Џутаиџутсу

– Гикан рју Копоџутсу

– Гјокушин рју Нинџутсу

– Кумогакуре рју Нинџутсу

Доџо Даито рју Македонија – Корју Доџо / две борбени традиции:

– Даито рју Аикиџуџусту

– Оно ха Итто рју Кенџутсу (Такеда-ден)

Доџо Катори Шинто рју Македонија / една борбена традиција:

– Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу 

Во рамките на Пат кон Сонцето функционираат и неколку секции чија работа има за цел да ги подобри перформансите на телото односно да ја подобри општата психо-физичка кондиција на нашите членови.

Секција Џиссен Хеихо – класична борбена стратегија употребена во новото време

Секција Нинпо Не Ваза – традиционални методи на борење прилагодени на денешницата

Секција Шиноби / Куноичи Таисо – древни и модерни начини на кондиционирање на телото  

Во сите доџо-а и секции тренинзите ги одржуваат сертифицирани инструктори или помошници кои своите животи ги посветиле на боречките вештини и филозофии. 

Локации

Posted on Categories Тренинг

Класични јапонски нинџутсу вештини „Буџинкан Македонија“

Локација: Три Бисери, бул. Јане Сандански бб, општина Аеродром, Скопје
Термини: вторник и четврток (20.00 – 22.00), сабота (20.00 – 22.00)

Класични јапонски самурајски вештини „Даито рју Македонија – Корју Доџо“

Локација: Три Бисери, бул. Јане Сандански бб, општина Аеродром, Скопје
Термини: вторник и четврток (22.15 – 23.15) и секој трет викенд во текот на целата година во Хомбу Доџо

Класични јапонски боречки вештини „Катори Шинто рју Македонија“

Локација: Три Бисери, бул. Јане Сандански бб, општина Аеродром, Скопје
Термини: по договор

Секција Нинџа Клинци (нинџутсу за деца од 5-12 год.)

Локација: Три Бисери, бул. Јане Сандански бб, општина Аеродром, Скопје
Термини: Нинџа Клинци I: вторник (18.00 – 19.00) и четврток (18.00 – 19.00)
Термини Нинџа Клинци II: понеделник (18.00 – 19.00) и среда (18.00 – 19.00)

Шурикен Реншу-Каи (секција за гаѓање со Шурикени)

Локација: Три Бисери, бул. Јане Сандански бб, општина Аеродром, Скопје
Термини: понеделник и среда (22.15 – 23.15), како и семинари во Хомбу

Организација за изучување на јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“

Локација: Хомбу Доџо, во долината под планината Липац (62 км. од Скопје)
Термини: секој викенд во текот на целата година и во текот на месецот август