Звања

Posted on Categories Тренинг

Звања / Шого /称号

Секое доџо односно секоја организација има воспоставено свој систем на степенување односно звања (титули).

Буџинкан Македонија Доџо

-шошинша (почетник, 10-8 кју)
-кохаи (помлад ученик, штитеник 7-3 кју)
-семпаи (постар ученик, ментор 2-1 кју)
-шидоши хо (помлад учител, над шодан)
-шидоши (учител, над годан)
– даишихан (мајстор учител, џудан)

Даито рју Македонија Доџо

-деши (ученик, 6-3 кју)
-учи деши (личен ученик, 2-1 кју)
-фукушидоин (помошник на учителот, над шодан)
-шидоин (учител, над шодан)
-шихан (мајстор учител, годан)

Катори Шинто рју Македонија Доџо

-деши (ученик, кеппан)
-шидоша (учител, менкјо)
-шихан (мајстор учител, менкјо каиден)

 

 

Должни сме да Ви напоменеме, дека во сите наши доџо-а, се одржува високо поставен стандард при оценувањето на Вашето знаење односно доделувањето на титулите. За разлика од многубројните третокласни организации и клубови, кои (за жал) во последно време боречките вештини ги претворија во бизнис, па во трка за нови ученици, буквално ги продаваат дипломите и звањата, во нашата Организација постои строг критериум кој доследно се почитува.

Поради строгите правила и прописи, нашите членови се стекнуваат со квалитетно знаење кое одговара на нивното звање, а тоа пак допринесува за огромната почит која најдобрите светски организации и учители ја негуваат кон нашата Организација.

Инструкторот Довезенски за ова вели:
– „За да стигнете до мајсторско звање во нашата Организација, потребни се години тешка и напорна работа. Јас не подарувам сертификати и дипломи поради другарство, насмевки или материјална корист. Мене единствено ми е важна вештината со која што моите ученици ќе се стекнат. Јас ги донесов традиционалните боречки вештини во Македонија и должен сум да се грижам за нивниот углед. Доколку навистина сакате да научите корју, добредојдени сте во моето доџо. Ако сакате да си купите диплома, звање или брзо да напредувате, најдете си некој друг клуб. Со задоволство ќе Ви дадам адреси каде да се обратите. Во последно време се намножија многу такви“.