Доџо-а

Posted on Categories Тренинг

Организацијата за изучување на јапонски борбени вештини „Пат кон Сонцето“ ја сочинуваат три доџо-а во кои што можат да се вежбаат неколку рју-ха (борбени традиции, школи, стилови).

 Доџо Буџинкан Македонија / девет борбени традиции:

– Тогакуре рју Нинџутсу

– Гјокко рју Кошиџутсу

– Кото рју Копоџутсу

– Кукишинден рју Хаппо Бикенџутсу

– Шинденфудо рју Дакентаиџутсу

– Такагијошин рју Џутаиџутсу

– Гикан рју Копоџутсу

– Гјокушин рју Нинџутсу

– Кумогакуре рју Нинџутсу

Доџо Даито рју Македонија – Корју Доџо / две борбени традиции:

– Даито рју Аикиџуџусту

– Оно ха Итто рју Кенџутсу (Такеда-ден)

Доџо Катори Шинто рју Македонија / една борбена традиција:

– Теншин Шоден Катори Шинто рју Буџутсу 

Во рамките на Пат кон Сонцето функционираат и неколку секции чија работа има за цел да ги подобри перформансите на телото односно да ја подобри општата психо-физичка кондиција на нашите членови.

Секција Џиссен Хеихо – класична борбена стратегија употребена во новото време

Секција Нинпо Не Ваза – традиционални методи на борење прилагодени на денешницата

Секција Шиноби / Куноичи Таисо – древни и модерни начини на кондиционирање на телото  

Во сите доџо-а и секции тренинзите ги одржуваат сертифицирани инструктори или помошници кои своите животи ги посветиле на боречките вештини и филозофии.